Rouletterelaterad terminologi

Rouletterelaterad terminologi

2018-11-05 00:00:00 - Stipe Brnas

Tror du att du förstår alla termer som används när du spelar roulette? Ta reda på ordens mening i vår rouletteordlista, som innehåller över 100 vanliga termer.

A

 • American roulette (Amerikansk roulette) – en särskild variant av roulette. I detta fall har roulettehjulet 38 fack. Utöver de vanliga numren finns det även ett fack med två nollor, dvs. 00.
 • American wheel (Amerikanskt hjul) – hjulet som används i Amerikansk roulette. Det har 38 fack, och två av dem utgörs av nollor (fälten 0 och 00).

B

 • Backtrack – ytterkanten på roulettehjulet där dealern släpper ned kulan.
 • Biased wheel – ett defekt hjul. Om kulan stannar på några nummer oftare än andra brukar man kalla det för biased wheel.
 • Biased numbers – nummer som vinner oftare än andra, på grund av ett biased wheel.
 • Big number – ett nummer som vinner oftare än det statistiskt sett borde vinna kan vara en indikator på ett biased wheel.
 • Black action – en satsning med svarta spelmarker.
 • Blacks –svarta spelmarker.
 • Black bet – en satsning på svart färg.
 • Bottom track– innerkanten på roulettehjulet, varifrån kulan trillar ned i facket med det vinnande numret.

C

 • Capping a bet – en överträdelse av insatsreglerna som utgörs av en avsiktlig placering av fler spelmarker på ett vinnande fält.
 • Carré – Den franska termen för ett corner bet. Med andra ord en insats på fyra nummer.
 • Casino Edge (House Edge) – en siffra som visar hur stor casinots fördel är. Ju högre siffra, desto lägre är din statistiska chans att vinna. Europeisk roulette har en casino edge på 2,70% (tack vare att spelet bara har en 0), medan Amerikansk roulette har en casino edge på 5,26% (eftersom spelet har två fack med siffran 0).
 • Chasing losses – Att öka sina insatser för att försöka kompensera för tidigare förluster.
 • Check Rack – en speciell bricka för spelmarkerna.
 • Cheval – en fransk term för att satsa på ett par, dvs. två nummer.
 • Chips – de avgör värdet på din insats.
 • Choppy game – en spelsituation som är ovanlig i roulette. Till exempel att spelet varken är till fördel för dealern eller casinot, där inget tydligt mönster uppstår.
 • Combination bet (Kombinationsbet) – en satsning med en eller flera spelmarker på två eller flera nummer.
 • Colonne – den franska termen för column bet, dvs. att satsa på en av de tre kolumnerna på roulettebordet.
 • Cold table – en slangterm för ett bord där spelarna verkar förlora oftare.
 • Column bet (Kolonn) – en insats som placeras på en av kolumnerna på roulettebordet. Varje kolumn innehåller 12 nummer.
 • Corner bet (Hörn) – en insats på fyra nummer samtidigt, som görs genom att placera spelmarken på linjekorsningen mellan dessa nummer.
 • Croupier – den franska termen för dealern i roulette.

D

 • Dealer – en casinoanställd som är ansvarig för ett roulettebord, som accepterar insatser och snurrar hjulet.
 • Derniere – den franska termen för att satsa på det tredje dussinet (25 till 36).
 • Double Row – kallas även för six number bet, och är en insats på sex nummer i två intilliggande rader.
 • Double Zero – Dubbelnollan. Den existerar endast i Amerikansk roulette.
 • Double Zero Wheel – hjulet i Amerikansk roulette.
 • Douzaine – den franska termen för ett dozen bet. Med andra ord är det en insats på ett dussin, dvs. tolv nummer i rad såsom 1 till 12.
 • Dozen bet – se Douzaine.

E

 • En Plein – tden franska termen för en insats på ett enda nummer.
 • En Prison – en speciell regel som ibland gäller för jämna insatser (svart/rött, jämnt/udda) när kulan stannar på 0. Regeln ger spelaren ett val: antingen kan han eller hon förlora halva sin insats, eller behålla insatsen under nästa spelomgång. Om kulan stannar på 0 igen under nästa omgång förlorar spelaren hela insatsen. Denna regel kan inte användas två gånger i rad.
 • European roulette (Europeisk roulette) – den mest populära varianten av roulette, som spelas med 37 nummer. Det innehåller en enda nolla, och därför har spelarna bättre odds än i Amerikansk roulette.
 • Even bet (Jämn insats) – en insats på jämna nummer (0 och 00 räknas inte).
 • Even money – En insats med en vinstchans på 1:1, dvs. en satsning på färg, jämnt/udda, etc.

F

 • Fair game – en spelomgång där ingen av parterna (spelaren/casinot) har någon fördel. Roulette hör inte till denna kategori.
 • Five number bet –en speciell insats som endast kan göras i Amerikansk roulette. Spelaren satsar då på numren 0, 00, 1, 2 och 3. Vid denna insats har casinot en fördel på 7,89%.
 • Flat bettor – något man kallar de spelare som alltid satsar på samma nummer.
 • French roulette (Fransk roulette) –liknar Europeisk roulette. Man använder en nolla, och skillnaden är några få mindre regeländringar, t.ex. La partage.
 • Free spin – möjligeheten att få snurra på roulettehjulet utan att göra någon insättning.

G

 • Golden numbers (Gyllene nummer) – precis som biased numbers är detta nummer som vinner oftare än de statistiskt borde.
 • Greens – gröna spelmarker.

H

 • High bet (Hög insats) –en insats på de högsta 18 numren (19 till 36).
 • High Low bet (Hög eller låg insats) – en insats på antingen de lägsta 18 numren (1 till 18) eller de högsta 18 numren (19 till 36).
 • Hoca – en av de första versionerna av ett spel liknande roulette.
 • Hot table (Hett bord) – ett bord där spelarna verkar vinna oftare.
 • House Edge – se Casino Edge.

I

 • Impair – den franska termen för en insats på udda nummer.
 • Inside bet – motsatsen till ett outside bet. Det är insatser som görs inom området med nummer på roulettebordet, t.ex. split, straight, line, corner bet.

K

 • Kula– Kulan som släpps ned i roulettehjulet av dealern. Efter att hjulet slutat snurra avgör kulans position vilket som blir det vinnande numret. Det rätta sättet att släppa ned kulan är att se till att den släpps motsols medan hjulet snurrar medsols.

L

 • La Partage – en regel som oftast används i Fransk roulette och som liknar En prison. Om kulan stannar på 0 får spelaren tillbaka halva sin insats, medan spelaren förlorar den andra halvan, dvs. den går direkt till casinot.
 • Layout – Området på bordet där spelarna gör sina insatser.
 • Low bet (Manque) – en insats på de lägsta 18 numren (1 till 18).

M

 • Manque (Low bet) – den franska termen för en insats på de lägsta 18 numren (1 till 18).
 • Moyenne – den franska termen för att satsa på det andra dussinet (13 till 24).

N

 • Negative progression – ett namn på de roulettesystem där spelarna ökar sina insatser efter en förlust (Fibonacci, Martingale).
 • Nickel – en spelmark värd 5 dollar eller euro.
 • Noir – en fransk term för Black bet, dvs. en insats på svart färg.

O

 • Odd bet (Udda insats) – en insats på udda nummer.
 • Outside bet – insatser som placeras utanför den numrerade delen av roulettebordet. De inkluderar till exempel satsningar på färg, jämna/udda nummer, etc.
 • Orphelins – aen fransk term för orphan's bet. Detta är en insats på nummer som ligger bredvid varandra på hjulet, men långt ifrån varandra på roulettebordet.

P

 • Pair – den franska termen för en insats på udda nummer (med undantag för 0 och 00).
 • Passé (High bet) – den franska termen för en insats på de högsta 18 numren (19 till 36).
 • Past posting – se Capping a bet.
 • Pay Out – summan med vilken en spelares vinster överstiger förlusterna.
 • Pinching – ett slags fusk där spelaren tar bort sina förlorade insatser från bordet.
 • Plain – en insats på ett enda nummer.
 • Player clocking – att följa en annan spelares drag för att försöka vinna genom att kopiera dennes insatser.
 • Positive progression (Positiv progression) – ett namn på de roulettesystem där man ökar insatsen efter att man vunnit.
 • Premiere – den franska termen för att satsa på det första dussinet (1 till 12).

Q

 • Quarter bet (Square bet) – en insats på fyra nummer.
 • Quatre – tden franska termen för ett quarter/square bet.

R

 • Red bet – en insats på färgen röd.
 • Red Black bet – En insats på antingen rött (18 nummer) eller svart (18 nummer).
 • Reds – röda spelmarker, se även Nickel.
 • Rien ne vas plus – den franska termen för när spelarna inte längre får satsa.
 • Rouge – den franska termen för en insats på röda nummer.
 • Roulette chips – spelmarkerna som används i roulette.
 • Roulette strategy – en roulettestrategi. De är oftast specifika metoder som används av spelarna för att öka deras chanser att vinna.
 • Roulette system – ett roulettesystem, vilket liknar en roulettestrategi. Det används för att öka spelarens chans att vinna.
 • Roulette wheel – roulettehjulet. Det finns flera varianter beroende på vilken typ av roulette du spelar. Europeisk och Fransk roulette har 37 nummer på hjulet (0 och 1 till 36), medan Amerikansk roulette har 38 nummer på hjulet (0, 00 samt 1 till 36). Ett nytt snurr börjar genom att dealern snurrar hjulet och släpper ned kulan.
 • Row bet – en insats på en rad, kallas även för street bet.

S

 • Signature – ett "gratis" snurr på roulettehjulet, som används av spelarna för att försöka identifiera framtida vinnande insatser.
 • Single number bet (Enkelnummer) – en insats på ett enda nummer.
 • Single zero wheel – – hjulet som används i Europeisk och Fransk roulette, som endast har en nolla.
 • Single zero roulette –Europeisk/Fransk roulette.
 • Six Line bet (Six number bet) – en insats på 6 nummer på två rader bredvid varandra (till exempel 1, 2, 3, 4, 5 och 6).
 • Sixaine – den franska termen för en dubbelrad.
 • Spin – en omgång roulette, som börjar med att dealern släpper ned kulan i hjulet och slutar med att man avslutar insatserna för nästa omgång.
 • Split bet – en insats på två nummer.
 • Square bet – se corner bet eller quarter bet.
 • Stack – 20 spelmarker. Genom att stapla spelmarkerna kan casinots anställda räkna dem snabbare under spelets gång.
 • Straight up bet – se single number bet.
 • Street bet – en insats på tre nummer på en enda rad på roulettebordet. Se även row bet.

T

 • Three number bet (Rad) – se street bet.
 • Tiers du Cylinder – den franska termen för den tredje cylindern. Detta innebär en insats på numren som är mitt emot 0 på hjulet. De inkluderar numren 27 till 33.
 • Twelve number bet (Twelve number bet) – se column bet.
 • Two number bet (Two number bet) – se split bet.

V

 • Voisins du Zero – en fransk term som betyder “nollans grannar”. Den syftar på upp till 17 nummer som är grannar till numret noll. På hjulet är det numren mellan 22 till 25.

W

 • Wager requirements – specificerar hur många gånger en spelare behöver använda en bonus innan han eller hon kan hämta ut sin vinst.
 • Wheel – se roulette wheel.
 • Wheel head (Wheel head) – den delen av hjulet där de numrerade facken finns.
 • Wheel roller – dealern, kallas även för croupier.
 • Wheel Clocking – en teknik där spelaren använder sig av elektronisk utrustning för att försöka förutse resultatet av ett snurr.

Z

 • Zero –de gröna fälten i roulette. I Europeisk roulette gäller det fältet 0, i Amerikansk roulette finns det två gröna fält: 0 och 00.

(denna ordlista uppdateras och utökas regelbundet, så kom gärna tillbaka i framtiden).

Prova ett favoritspel gratis
European Roulette GOLD Roulette Microgaming Spela
Fransk roulette Roulette Net Entertainment Spela
Premium European Roulette Roulette Playtech Spela

Den här webbplats använder cookies som hjälper oss att förbättra kvaliteten på innehållet som visas. Cookies kan blockeras i din webbläsares inställningar. Genom att använda vår hemsida accepterar du att vi använder cookies enligt beskrivningen i vår Cookiepolicy.

Jag håller med